Publikacje naukowe

WADY POSTAWY
 
 
Na prawidłową sylwetkę człowieka ma wpływ właściwa budowa i ukształtowanie krzywizn kręgosłupa,
odpowiednia siła, napięcie i praca mięśni, które stabilizują kręgosłup.
 
 
 
Cechy charakterystyczne prawidłowej postawy ( pozycja stojąca):
 
- głowa ustawiono prosto,
- barki na jednym poziomie,
- łopatki ściągnięte,
- symetrycznie ustawiona miednica ( kolce biodrowe na 
   jednym poziomie)
- brzuch wciągnięty,
- mięśnie pośladków napięte,
- kończyny dolne ustawione równolegle,
- prawidłowe ustawienie i obciążenie stóp.
 
 
Wada postawy - wszelkie odstępstwa od prawidłowej postawy.
Wady postawy są przyczyną długotrwałych dolegliwości i znacznego dyskomfortu.
 
 
Wyróżniamy następujące wady postawy w obrębie kręgosłupa:
 
1.w płaszczyźnie strzałkowej: 

- plecy okrągłe,
- plecy płaskie, 
- plecy wklęsłe,
- plecy okrągło- wklęsłe
 
2.w płaszczyźnie czołowej: 
 
- boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza)
 
 
 
Wady postawy mogą być nabyte albo wrodzone:
 
1. Wady nabytemogą być wywołane przebytymi chorobami lub powstają na skutek zaburzenia prawidłowej postawy ciała:
a) wady nabyte rozwojowepowstające najczęściej w wyniku takich chorób jak: krzywica,
choroba Scheurmana
b) wady nabyte nawykowe– związane z tzw. strefą środowiskową np. ograniczenie aktywności ruchowej,
złe obuwie, ubiór, nieodpowiednie noszenie teczki z książkami, nieprawidłowe oświetlenie
 
2. Wady wrodzone są następstwem czynników, które działały w okresie płodowym:
a) wady wrodzone kości, np. zaburzenie kostnienia, wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego,
wady stóp – płasko i płasko-koślawe, wydrążona, końska
b)wady wrodzone mięśni,np. postępujący zanik mięśni
 
 
 
 
 
 
 
WADY KRĘGOSŁUPA
           
            Nabyte wady kręgosłupa spowodowane są głównie dystonią mięśniową (czyli osłabieniem albo nadmiernym napięciem grup mięśniowych klatki piersiowej, brzucha, pośladów i kończyn)
 
PLECY OKRĄGŁE
 
Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej kręgosłupa (tzw. kifozy
piersiowej)
 
W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:
 

- wysunięcie do przodu głowy i barków,
- odstające łopatki, 
- zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową
- osłabienie mięśni grzbietu i przykurcz
   mięśni klatki piersiowej.

 
Przyczyną tej wady może być słaby wzrok, chęć ukrycia przez dorastające dziewczynki rozwijających się
piersi (tzw. kifoza „wstydliwych”), nadmierny wzrost (w stosunku do rówieśników). Plecy okrągłe mogą też
powstawać w następstwie takich chorób jak krzywica, gruźlica kręgosłupa, zesztywniające zapalenie
stawów kręgosłupa, choroba Scheuermanna (młodzieńcza kifoza).
 
 
PLECY PŁASKIE
Wada ta charakteryzuje się spłaszczeniem lub brakiem fizjologicznych krzywizn kręgosłupa. Zmniejszenie
wygięć kręgosłupa powoduje wypadnięcie funkcji amortyzacyjnej kręgosłupa, co sprzyja powstawaniu zmian przeciążeniowych i zwyrodnieniowych kręgosłupa.
 
W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:
 

- sylwetkę wątłą, 
- układ mięśniowy słabo ukształtowany,
- barki obniżone i wysunięte do przodu
- spłaszczoną klatkę piersiową

 

PLECY WKLĘSŁE
Istota tej wady polega na zwiększonym wygięciu kręgosłupa do przodu w odcinku lędźwiowym (hiperlordoza
lędźwiowa).Osoby z tą wadą postawy często uskarżają się na dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo –
krzyżowej kręgosłupa.
 
W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:
 

- silnie zaznaczony odcinek lędźwiowy kręgosłupa, 
- uwypuklenie pośladków,
- wypięty brzuch,
- zwiększenie przodopochylenia miednicy, 
- klatka piersiowa i piersiowy odcinek kręgosłupa mogą być nieco spłaszczone
 lub pozostawać w normie

 
PLECY OKRĄGŁO - WKLĘSŁE
Istotą tej wady jest równoczesne pogłębienie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej.
 
W wyglądzie dziecka z plecami okrągło – wklęsłymi obserwuje się:
 

- wysunięcie barków do przodu,                                                          
- odstawanie łopatek,
- wypukły brzuch,
- zwiększenie przodopochylenia miednicy,
- uwypukleniem pośladków.
 
                                  
 
SKOLIOZA
 
Boczne skrzywienie kręgosłupa jest wadą postawy polegającą na wielopłaszczyznowym
odchyleniu linii kręgosłupa od stanu prawidłowego (w całości lub jego odcinkach).
 
Odchylenie to występuje w płaszczyznach:

- czołowej – kręgosłup wygina się w bok: w prawo lub w lewo,
- strzałkowej – pogłębia się wgięcie kifotyczne lub lordotyczne,
- poprzecznej – następuje rotacja (obrót) kręgów, co prowadzi do powstania garbu.
 
Skoliozę uważa się za wadę ogólnoustrojową, gdyż pociąga za sobą wtórne zmiany w układzie
narządu ruchu, układzie oddechowo-krążeniowym i w różnych narządach wewnętrznych oraz
pogorszenie sprawności i wydolności fizycznej.
 
 
Skolioza może prowadzić do:

- zniekształcenia klatki piersiowej,
- uciskania narządów wewnętrznych (serce i płuca), prowadząc do upośledzenia wydolności krążenia i oddychania,
- zmniejszonej sprawności fizycznej,
- duszności,
- kompleksu psychicznego, spowodowanego obecnością garbu żebrowego.
 
 
 
 
 
Oprac: Lic. fizjoterapii Joanna Tarnawska, dr med. Tomasz Saran

 
-Kasperczyk T. "Wady postawy ciała, diagnostyka i leczenie" Kraków 1994
-Kutzner- Kozińska M. "Korekcja wad postawy"
 
Strony internetowe:
- http://www.lili-plaf.pl